Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Projekty

Stowarzyszenie realizuje szereg projektów mających na celu edukację oraz pomoc osobom chorującym psychicznie.

Bieżące projekty

NoweFIO edycja 2023 

Projekt „Zwiększanie aktywności społecznej osób chorujących psychicznie i ich otoczenia” finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.12.2025 r.   Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 218 300,00 ( dwieście osiemnaście tysięcy trzysta zł 00/100) , z czego w podziale na poszczególne lata realizacji projektu: Cele projektu:  […]

Centrum Pomocy Seniorom

Projekt „Działamy razem w Centrum Pomocy Seniorom” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.   Adresaci projektu  Projekt skierowany jest dla seniorów (osób, które ukończyły 45 rok życia), mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej:  Cel projektu  Formy wsparcia  Kontakt  ul. Olszańska 5​ 31-513 Kraków​ Tel. […]

Asystent Zdrowienia

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2022 do 31.03.2023 Specyfika choroby psychicznej wiąże się z ryzykiem wykluczenia społecznego. Europejska praktyka zatrudniania osób chorujących psychicznie w zespołach terapeutycznych dotarła również do Polski. Od kwietnia 2020 Centra Zdrowia Psychicznego są zobligowane do zatrudniania asystentów/tek zdrowienia (osoba chorująca psychicznie po zdobyciu kwalifikacji pracuje na równi z innymi profesjonalistami […]

Projekty zrealizowane

crossmenuarrow-right Skip to content