Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Akademia Liderów Cogito – wzrost zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej

Termin realizacji: 01.02.2017 do 21.12.2017,
Działania: 4 zjazdy dla 18 członków Akademii Liderów Cogito, prowadzenie Platformy Internetowej, cykl 6 szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie….”, cykl 12 seminariów: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej….”,
Liczba odbiorców: 1000 osób,
Kwota dofinansowania: 99990 zł,
Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;

Projekt zakładał wzrost zaangażowania obywatelskiego osób chorujących psychicznie w działania na rzecz środowiska osób chorujących oraz podjęcie współpracy wśród tych, którzy już się angażują, a także wzrost świadomości i wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb tej grupy, ich praw, obowiązków i możliwości wśród osób z otoczenia chorujących psychicznie, wśród studentów -osób w przyszłości zawodowo związanych z psychiatrią.
Aby zrealizować ten cel podjęte zostały następujące działania:
a) organizacja i przeprowadzenie w ramach Akademii Liderów Cogito czterech trzydniowych szkoleń dla lokalnych liderów działających na rzecz środowiska osób chorujących psychicznie z całej Polski
b) stworzenie Platformy Internetowej
c) cykl 6 szkoleń pn. „Pomóc osobie chorującej psychicznie” skierowanych do otoczenia osób chorujących psychicznie
d) cykl 12 seminariów: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” skierowanych do studentów –osób, które w przyszłości będą zawodowo pracować z osobami chorującymi psychicznie.
Projekt był realizowany w Krakowie w okresie od 1 lutego 2017 do 21 grudnia 2017. Wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte.

crossmenu Skip to content