Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Edukacja społeczna jako przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorujących psychicznie

Termin realizacji: 01.10.2019 – 15.12.2019
Działania: Przeprowadzenie 8 spotkań edukacyjnych
Liczba odbiorców: 143 osoby
Kwota dofinansowania: 13120 zł
Źródło finansowania: środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt „Edukacja społeczna jako przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorujących psychicznie”
Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2019 do 15.12.2019. W projekcie zrealizowano 8 spotkań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałać dyskryminacji osób chorujących psychicznie. Rezultat ten był mierzony poprzez prowadzenie list obecności na spotkaniach edukacyjnych. Spotkania edukacyjne były prowadzone w formule, w której role edukatorów przyjęły osoby doświadczające głębokich kryzysów psychicznych. W każdym ze spotkań uczestniczyły 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które ten kryzys przepracowały, potrafią się one nim dzielić. Łącznie odbiorcami spotkań edukacyjnych było 143 osoby.

crossmenu Skip to content