Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

O nas

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zrzesza osoby po kryzysach psychicznych oraz pracowników i sympatyków psychiatrii środowiskowej w Krakowie. Działalność Stowarzyszenia polega głównie na edukacji szerokich grup społeczeństwa w zakresie chorób psychicznych i zdrowienia. Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób chorujących, głosimy, że z choroby psychicznej można wyzdrowieć i pełnić odpowiedzialnie ważne role społeczne.

Stowarzyszenie wydaje Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Dla Nas”, w którym publikują beneficjenci i profesjonaliści. Jesteśmy uczestnikami i współorganizatorami konferencji krajowych i zagranicznych o tematyce psychiatrycznej. Corocznie współorganizujemy Forum Psychiatrii Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów w Krakowie oraz Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Współpracujemy z podobnymi Stowarzyszeniami w Polsce i w Europie. Środki na działalność statutową pozyskujemy poprzez wygrane granty.

Współpracujemy także ściśle w trialogu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz ze Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne”. Udzielamy sobie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, stanowimy grupę przyjaciół, których cechuje odwaga i chęć pomocy chorym psychicznie beneficjentom i ich rodzinom. Choroba psychiczna to dla nas nie wyrok, ale wyzwanie, aby z niej wyzdrowieć i wrócić z nowym doświadczeniem do pełnego satysfakcji życia.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wzajemna pomoc

 2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

 3. Współpraca z rożnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na:

 • tworzenie miejsc pracy chronionej,

 • pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione,

 • organizacja rożnych form wypoczynku dla osób chorujących psychicznie.

 1. Działalność edukacyjna w środowiskach pacjentów, ich rodzin i społecznościach lokalnych

 2. Ochrona praw i godności osób chorujących na schorzenia psychiczne.

Sposoby działania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorujących psychicznie, ich rodzin i terapeutów.

 2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi.

 3. Uczestnictwo i organizacja konferencji krajowych i zagranicznych.

 4. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji do realizacji celów statutowych, a także uczestniczenia w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.

 5. Gromadzenie środków pieniężnych na realizacje swoich celów.

 

Władze

Przewodniczący: Barbara Banaś

Zastępca: Anna Liberadzka

Skarbnik: Andrzej Bienias

Sekretarz: Monika Syc

Członek Zarządu: Anna Monczka

Komisja Rewizyjna: Marcin Hankus, Agnieszka Gazda-Grzesiak, Michał Piętniewicz

Stowarzyszenie działa w Krakowie przy Pl. Sikorskiego 2/8

Szefami Stowarzyszenia są Barbara Banaś i Anna Liberadzka. Szefom pomagają pozostali członkowie i pracownicy Stowarzyszenia

Czym zajmuje się Stowarzyszenie:

Do budynku Stowarzyszenia możesz wejść od Pl. Sikorskiego 2

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wejściu do budynku zadzwoń pod numer 12 422 50 67.

Pracownik przyjdzie i pomoże Ci

Żeby załatwić sprawę w Stowarzyszeniu możesz:

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Pl. Sikorskiego 2/8

31-115 Kraków

stotworzciedrzwi@wp.pl

crossmenu Skip to content