Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Asystent Zdrowienia

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2022 do 31.03.2023

Specyfika choroby psychicznej wiąże się z ryzykiem wykluczenia społecznego. Europejska praktyka zatrudniania osób chorujących psychicznie w zespołach terapeutycznych dotarła również do Polski. Od kwietnia 2020 Centra Zdrowia Psychicznego są zobligowane do zatrudniania asystentów/tek zdrowienia (osoba chorująca psychicznie po zdobyciu kwalifikacji pracuje na równi z innymi profesjonalistami z innymi osobami chorymi psychicznie). W Ministerstwie Zdrowia dobiegają końca prace nad kwalifikacją zawodową tej nowej profesji. Równocześnie w Polsce jest bardzo mało kursów przygotowujących do tego zawodu. Przeprowadziliśmy już dwie bezpłatne edycje takiego kursu, a zainteresowanie nimi jest ogromne.

Cel projektu

Projekt odpowiada na potrzebę kształcenia asystentów/ek zdrowienia oraz redukcji wykluczenia społecznego osób chorujących psychicznie.

Przeprowadzimy 2 edycje kursu asystenta zdrowienia (zjazdy weekendowe). Każda będzie zawierała 11 modułów 20 godzinnych dotyczących komunikacji (2 zjazdy), wiedzy o chorobie, wglądu w chorobę i problematyki piętna, zdrowienia, selfadwokatury, współpracy (2 zjazdy) i zagadnień etycznych. Chętnym umożliwimy odbycie stażu w jednym z ośrodków prowadzonych przez naszego Partnera: Centrum Seniora, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy lub Ośrodku Wsparcia. 

W działaniach uczestniczyć będzie 30 osób chorujących psychicznie z całej Polski.

Zwiększy się ich wiedza z zakresu selfadwokatury a także umiejętności miękkie niezbędne w pracy na stanowisku Asystenta Zdrowienia, dzięki czemu będą gotowi do podjęcia takiej pracy.

Partnerzy

Partner - firma ALF z Bergen w ramach wizyt studyjnych podzieli się doświadczeniem z realizacji podobnego projektu, a także oceni realizację działań w Polsce. 

Drugi Partner - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej będzie uczestniczyć w prowadzeniu kursu, udostępni sale oraz zapewni możliwość staży w swoich ośrodkach.

Aktualności projektowe

crossmenu Skip to content