Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce południowo-wschodniej

Termin realizacji: 1.01 - 31.12. 2010 
Działania: 12 szkoleń, 3 wyjazdy dla członków StOD
Liczba odbiorców: 403 osoby
Kwota dofinansowania: 138 300 zł
Źródło finansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

O projekcie

Pragniemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi", mające siedzibę przy ul. Czarnowiejskiej 13/8, Kraków 31-126, przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej realizuje projekt finansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu III „Równe szansa i integracja społeczna” zatytułowany: „Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce południowo-wschodniej.”
Projekt obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym gminy z Województw: Małopolskiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego.


Celem projektu jest wzmocnienie pozycji osób chorujących psychicznie poprzez promocję zdrowia psychicznego, a w szczególności idei „zdrowienia” (recovery) i „umacniania” (empowerment), prowadzące do wyrównania ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Pomysł projektu zrodził się w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dotyczące sytuacji osób chorujących psychicznie w Polsce. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009-2013 donosi o sukcesywnym wzroście od początku lat dziewięćdziesiątych zachorowalności na psychotyczne i niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i zwraca uwagę na konieczność zmiany nastawienia do zaburzeń psychicznych tak chorych, jak i ich otoczenia.
Projekt jest skierowany do osób chorujących psychicznie, ich rodzin, profesjonalistów z nimi pracujących a także do przedstawicieli lokalnych wspólnot - księży, pracowników

crossmenu Skip to content