Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Jak uczyć Innych o nas?

Termin realizacji: 1 VII - 31 XII 2009
Działania: 6 szkoleń wewnętrznych dla członków StOD, 
Liczba odbiorców: 12 osób, 
Kwota dofinansowania: 10 000 PL, 
Źródło finansowania: Gmina Miejska Kraków ze środków PFRON; 

crossmenu Skip to content