Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Wydawnictwo Dla Nas – Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Termin realizacji: 02.11.2011 do 23.12.2011, 

Działania: przygotowanie i wydanie 3 numerów Czasopisma „Dla Nas” 

O projekcie

W ciągu roku 2011 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” wydało 4 numery periodyku DLA NAS, Czasopisma Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie.  Są to numery 22 wydany w maju 2011, numer 23 wydany we wrześniu 2011, numer 24 wydany w listopadzie, numer 25 wydany w grudniu 2011. Częstotliwość wydawania uwarunkowana była pozyskaniem funduszy przydzielanych z wygranych grantów. W ciągu roku nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. Od numeru 24 jest nim Dorota. Miejsce Rafała Perkowskiego zajął dr Łukasz Cichocki (obydwoje ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej z Krakowa). W ciągu roku znacznie poszerzył się krąg osób współpracujących z redakcją. Duży wkład w pracę redakcji włożyła z-ca redaktora Katarzyna Byra-Mucha, która była odpowiedzialna za koorydynowanie grantu. Członek Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” I jednocześnie redakcji Jacek, wykształcony operator DTP złożył wszystkie 4 numery DLA NAS, które wyszły w 2011r.

crossmenu Skip to content