Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Od historii choroby do historii życia

Termin realizacji: 19 VII- 20 XI 2008, 

Działania: wyjazd dwudniowy do Szczawnicy dla członków StOD, 

5 szkoleń wyjazdowych, 

Liczba odbiorców: 92 osób

Kwota dofinansowania: 4 700 PLN,

Źródło finansowania: Wojewoda Małopolski;

crossmenu Skip to content