Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Opuścić przystań

Termin realizacji: 1 IV -30 XI 2009, 

Działania: 6 szkoleń wyjazdowych, wyjazd dla członków StOD, 

Liczba odbiorców: 121 osób, 

Kwota dofinansowania: 7 000 PLN, 

Źródło finansowania: Wojewoda Małopolski; 

crossmenu Skip to content