Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Kurs Asystenta Zdrowienia

Nasze kursy Asystenta Zdrowienia prowadzone są przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”  we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Kursy prowadzimy w parach: psycholog i osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Kurs jest skierowany do osób chorujących psychicznie, które przeszły terapię własną. Kurs realizowany jest w trybie weekendowym i obejmuje 10 modułów.

Zakres tematyczny poszczególnych modułów:

  1. Komunikacja  - Integracja grupy, nawiązywanie relacji, asertywność w relacjach, zachowania bierne i agresywne w relacji
  2. Wiedza o chorobie - Fazy choroby, osobiste doświadczenie i sposoby radzenia sobie, droga do zdrowienia
  3. Zniekształcenia poznawcze - czym są, jak wpływają na codzienne funkcjonowanie, przykłady najczęściej występujących zniekształceń poznawczych, sposoby radzenia sobie 
  4. Komunikacja 2 - niewerbalna, czynniki warunkujące komunikowanie terapeutyczne, komunikacja z zespołem terapeutycznym, komunikacja z rodziną chorego, specyfika komunikowania się z osobami chorującymi psychicznie
  5. Wgląd w chorobę i problematyka piętna - Sprawdzanie swoich stanów emocjonalnych, konfrontacja z własnymi przeżyciami, autoidentyfikacja mocnych i słabych cech, stygmatyzacja i autostygmatyzacja- sposoby radzenia sobie
  6. Zdrowienie - Sposoby rozumienia pojęcia „zdrowie”, zdrowienie jako proces, deinstytucjonalizacja  i normalizacja procesu zdrowienia, etapy dochodzenia do zdrowia, czynniki sprzyjające zdrowieniu
  7. Współpraca - Czym jest współpraca, jak dobrze współpracować. Współpraca z instytucjami w kontekście możliwości radzenia sobie z chorobą: oddziały stacjonarne, oddziały dzienne, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Seniora, Mieszkania Chronione, projekty Pracy
  8. Współpraca 2 – współpraca  w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym (m.in. zagadnienie ról zespołowych), współpraca ze społecznością zawodową, współpraca z pacjentem/klientem i rodziną
  9. Zagadnienia etyczne - pojęcie etyki w kontekście pracy z drugim człowiekiem, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, standardy etyczne w pomocy psychologicznej, tajemnica zawodowa, specyfika relacji terapeutycznej, rola rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji w praktyce zawodowej, zasady etyczne asystenta zdrowienia
  10. Podsumowanie – podsumowanie kursu, informacje zwrotne, ewaluacja kursu.

Uczestnikom kursu, który będą mieć frekwencję na poziomie minimum 90% wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu, aby otrzymać certyfikat Asystenta Zdrowienia wymagana jest pozytywna rekomendacja zespołu prowadzącego kursu oraz odbycie minimum 100 h stażu w charakterze asystenta zdrowienia.

crossmenu Skip to content