Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Wyjazd do Szczawnicy

W okresie od 1 października 2023 do 30 października 2023 Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" realizowało projekt pn. "Wyjazdy grupowe i integracja osób z niepełnosprawnościami zawierające elementy rehabilitacji zawodowej i społecznej" realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 Projekt miał charakter regionalny, beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby chorujące psychiczne z trzech powiatów Województwa Małopolskiego. W ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny dla osób chorujących psychicznie. Wyjazd ten trwał 3 dni (z dwoma noclegami) i odbył się w dniach 17-19 października 2023 roku. Miejscem docelowym wyjazdu, który odbył się w ramach projektu, była Szczawnica. Wzięło w nim udział łącznie 15 osób z niepełnosprawnością psychiczną. Uczestnikami wyjazdu byli członkowie lub kandydaci na członków Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi". W ramach spotkania merytorycznego odbyło się seminarium i warsztaty na temat skuteczności działań edukacyjnych podejmowanych przez Stowarzyszenie a także szans i zagrożeń związanych z edukacją społeczną. Starsi stażem członkowie Stowarzyszenia podzielili się swoim doświadczeniem z osobami, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną. Dodatkowo w związku z obchodzonym w tym roku 20-leciem Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” przedstawiona została prezentacja ukazująca dorobek Stowarzyszenia.

crossmenu Skip to content