Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Asystent Zdrowienia – Moduł Komunikacja 2

W ramach projektu „Asystent Zdrowienia” Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej realizuje kurs Asystenta Zdrowienia. W ostatni weekend 18-20 luty odbył się drugi Moduł kursu: Komunikacja 2. W ramach tego modułu pracowaliśmy nad zagadnieniami komunikacji werbalnej, niewerbalnej i terapeutycznej. Zajęcia poprowadziły Krystiana Roloff i Anna Liberadzka. Zajęcia odbyły się w formule online przy użyciu komunikatora Zoom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność, dobrą energię i wysiłek włożony we współtworzenie zajęć.

projekt jest cinasowany ze środków Islandii, lichtensztajnu, norwegii

crossmenu Skip to content