Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Zapraszamy do udziału w projekcie „Możemy więcej w Centrum Pomocy Seniorom”

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie „Możemy więcej w Centrum Pomocy Seniorom”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizowany będzie w okresie 01.04.2024. – 31.03.2027 r.

Dla kogo adresowany jest projekt?

Adresatami projektu są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej,
2) mają ukończone 45 lat,
3) są mieszkańcami Województwa Małopolskiego.

Co oferujemy?

Oferujemy zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00:

a)  arteterapia – zajęcia grupowe (rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia),

b)  ergoterapia – zajęcia grupowe (zajęcia ruchowe prowadzone przez rehabilitanta, trening kulinarny, trening ekonomiczny, trening higieny, zajęcia komputerowe),

c)  socjoterapia – zajęcia grupowe (terapia grupowa – społeczność, trening funkcji poznawczych, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, poradnictwo socjalno-bytowe, poradnictwo socjalno-zawodowe, rekreacja).

Kontakt:
tel. 721 - 746 - 972

Godziny otwarcia: Pn - Pt 8:00 - 16:00

crossmenu Skip to content