Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Kolejna edycja kursu Asystenta Zdrowienia – Moduł Wgląd i stereotypy

W weekend 27-29 stycznia 2023 odbył się kolejny moduł i zjazd kursu asystenta zdrowienia pt. "Wgląd i stereotypy". Podczas modułu grupa skupiła się na pracy nad bardzo ważnymi, lecz również trudnymi aspektami kryzysu psychicznego. Rozmowy zarówno o wglądzie w objawy, o przyczynach kryzysu, jak i o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie, były bardzo owocne i poruszające. Zajęciom towarzyszyła duża dynamika wymiany myśli i doświadczeń.

Przy pomocy żywych dyskusji, kolażu, krótkich scenek, grupa wypracowała dla siebie bardzo wartościowy materiał, który będzie pomocny w przyszłej pracy Asystenta Zdrowienia. 

Zajęcia prowadziły Anna Bielańska i Anna Monczka.

crossmenu Skip to content