Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Asystent Zdrowienia – Moduł Wiedza o chorobie

W ramach projektu „Asystent Zdrowienia” Stowarzyszenie „Otwórzcie
Drzwi” we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Psychiatrii i
Opieki Środowiskowej realizuje kurs Asystenta Zdrowienia. Pierwsze marcowe
zajęcia (4-6 marca) na kursie asystenta zdrowienia poświęcone były tematowi
choroby psychicznej. Moduł ten ma pomóc przyjrzeć się problemom
przeżywanym przez kursantów. Dlatego dzielili się oni swoimi historiami
kryzysów i poszukiwali wspólnych przeżyć, dyskutowali o objawach
prodromalnych i ostrych oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Dwa filmy
edukacyjne i prezentacja psychoedukacyjna skłaniały do dalszych refleksji w
temacie zdrowia psychicznego. Z racji powagi i trudności tematu zakończyliśmy
wstępem do tematu zdrowienia i zastanowieniem nad własnymi zasobami.
Prowadzącymi była asystentka zdrowienia Monika Syc i psychoterapeutka Kinga
Wojda.

crossmenu Skip to content