Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Asystent Zdrowienia – Moduł Wgląd i stereotypy

W ramach projektu „Asystent Zdrowienia” Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej realizuje kurs Asystenta Zdrowienia. W dniach 1- 3 kwiecień
odbył się Moduł: Wgląd i stereotypy. Zajęcia odbyły się stacjonarnie w Krakowie,
prowadzące to Anna Bielańska i Agnieszka Skurska. Zajęcia składały się z
krótkiego wykładu/prezentacji o rodzajach wglądu w chorobę. Następnie w
podgrupach uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z takiego okresu
swojego zdrowienia, gdzie dochodziło do stopniowego uzyskiwania wglądu w
chorobę. Czynniki, które pomagały w uzyskiwaniu wglądu zostały zapisane i
przedyskutowane. Temat dyskryminacji i samo-piętnowania także był
przedstawiony w formie prezentacji gdzie uwzględniono małopolskie badania nad
piętnem i dyskryminacją. Warsztatowo pracowano nad szukaniem zasobów, które
by pomogły w walce z piętnem. Przeprowadzono kilka ćwiczeń/ scenek
związanych z sytuacjami , z którymi asystent zdrowienia może się spotkać w
praktyce. Szukano sposobów na adekwatne zachowanie asystenta. Zapraszamy do
zapoznania się z fotorelacją.

crossmenu Skip to content