Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Akademia Liderów Cogito

Akademia Liderów Cogito, to szkoła kreatywności i podnoszenia jakości życia jej uczestników.

W Akademii Liderów Cogito spotykają się osoby, które działają w Polsce na rzecz środowisk osób chorujących psychicznie i same mają doświadczenie kryzysu psychicznego.

W Akademii Liderów Cogito dążymy do coraz lepszego wyposażenia w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do efektywniejszych oddziaływań w zmienianiu rzeczywistości w określonym pozytywnym kierunku.

Akademia Liderów Cogito to miejsce spotkania najaktywniejszych, najbardziej zaangażowanych osób, wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami i trudnościami w pracy, co ma sprzyjać wzajemnemu wzmacnianiu się, generowaniu nowych pomysłów i szukana sposobów ich realizacji.

Akademia Liderów – nowy sposób na pokonywanie piętna

Chcemy, aby nasze działania stawały się coraz bardziej profesjonalne i skuteczne. W tym celu korzystamy z doświadczenia i  kompetencji trenerów.

Program Akademii Liderów obejmuje różnorodne zagadnienia m.in.:

 • Zasady podstawowe procesu komunikowania się; odróżniania faktów od opinii, sądów, ocen
 • Analiza informacji; przeszkody w komunikowaniu się; sposoby komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
 • Asertywność w kontaktach interpersonalnych; odróżnianie asertywności od agresji; asertywność a uległość, reagowanie na krytykę.
 • Przygotowanie do negocjacji, ich prowadzenie, ustalenia końcowe; rozpoznawanie manipulacji, nastawienia i postawy negocjatorów, emocje
 • Doskonalenie tolerancji; analiza własnych zachowań, postaw, poglądów; tożsamość osobista i grupowa
 • Kategoryzowanie, stereotypy – źródła, cechy, konsekwencje; dyskryminacja i jej przeciwdziałanie; rozpoznawanie mowy nienawiści
 • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych; źródła konfliktów, postrzeganie konfliktów przez strony, reakcje, przyczyny; trening zachowań wobec postaw agresywnych
 • Budowanie zespołu; fazy rozwoju zespołu, role grupowe; potrzeby i predyspozycje członków zespołu, ich określenie i wykorzystanie
 • Podstawowe procedury w kontaktach z administracją publiczną wynikające z regulacji prawnych; prawa i obowiązki stron
 • Istota społeczeństwa obywatelskiego; pozyskiwanie sojuszników, budowanie partnerstwa; istota konsultacji społecznych
 • Komunikowanie z mediami, współpraca; wykorzystanie technologii IT w komunikacji.
crossmenuhand Skip to content