O nas

 

 

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zrzesza osoby po kryzysach psychicznych oraz pracowników i sympatyków działających w obszarze psychiatrii środowiskowej w Krakowie. Powstało we wrześniu 2000 roku i początkowo było grupą osób o podobnych doświadczeniach choroby psychicznej, które dawały wsparcie psychiczne sobie nawzajem. Osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskało w 2003 roku. Z radością możemy powiedzieć, że dziś nasza działalność jest bardzo bogata. Polega ona głównie na edukacji szerokich grup społeczeństwa na temat chorób psychicznych i zdrowienia. Bierzemy udział w wykładach dla: studentów medycyny, psychologii, socjologii, pracy socjalnej, ekonomii jak również lekarzy rodzinnych, przyszłych terapeutów zajęciowych, kleryków.

Zapraszamy na spotkania dziennikarzy i polityków.  Dajemy własne świadectwo na temat zdrowienia z choroby psychicznej, pokazujemy twarze i nazwiska, aby osiągnąć nasz cel, którym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujących z powodu przeżytej przez nich choroby psychicznej. Nie cofamy się przed podejmowaniem bardzo trudnych, niekiedy wywołujących dyskusję tematów. Przekraczamy „tabu” związane z różnymi problemami psychiatrycznymi, głosimy, że z choroby psychicznej można wyzdrowieć i pełnić  odpowiedzialnie ważne role społeczne w rodzinie, w miejscach nauki i pracy, w społeczności lokalnej, w parafii.

Aby dotrzeć do jak najszerszych i najbardziej różnorodnych grup społecznych bierzemy udział w programach telewizyjnych, radiowych, w prasie, mamy stronę internetową. Stowarzyszenie redaguje i publikuje Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Dla Nas”, które porusza najbardziej palące problemy ludzi dotkniętych kryzysem psychicznym, publikują w nim beneficjenci, ale i profesjonaliści związani z psychiatrią. Jest wydawnictwem na wysokim poziomie merytorycznym, literackim i plastycznym. Opisuje wszystkie podejmowane przez nas istotne inicjatywy, jest „tubą” naszego Stowarzyszenia.

Uczestniczymy i jesteśmy współorganizatorami konferencji krajowych i zagranicznych o tematyce psychiatrycznej. Corocznie jesteśmy współorganizatorami Forum Psychiatrii Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów w Krakowie oraz w Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Współpracujemy z podobnymi Stowarzyszeniami w Polsce i w Europie. Środki na działalność statutową pozyskujemy poprzez wygrane granty. Do tej pory udało nam się pomyślnie zrealizować osiem grantów zogniskowanych wokół problematyki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie.

Współpracujemy także ściśle w trialogu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz ze Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne”. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” prowadzi także działalność wydawniczą, w roku 2009 ukazała się nasza publikacja zatytułowana „Umacnianie i zdrowienie. Trzeba dać świadectwo”.  Publikacje naszych członków pojawiają się w profesjonalnych, naukowych wydawnictwach. Nadal jednak najważniejsze jest wsparcie wzajemne w trudnych sytuacjach życiowych. Stanowimy grupę przyjaciół, których cechuje odwaga i chęć pomocy innym chorym psychicznie beneficjentom i ich rodzinom. Ważną naszą cechą jest samorozwój i aktywność życiowa (nauka, praca), które podejmujemy. Choroba psychiczna to dla nas nie wyrok, ale wyzwanie, aby z niej wyzdrowieć i wrócić z nowym doświadczeniem do pełnego satysfakcji życia.

 

 

 

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wzajemna pomoc

 2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

 3. Współpraca z rożnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na:

 • tworzenie miejsc pracy chronionej,

 • pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione,

 • organizacja rożnych form wypoczynku dla osób chorujących psychicznie.

 1. Działalność edukacyjna w środowiskach pacjentów, ich rodzin i społecznościach lokalnych

 1. Ochrona praw i godności osób chorujących na schorzenia psychiczne.

 

Sposoby działania:

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorujących psychicznie, ich rodzin i terapeutów.

 2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi.

 3. Uczestnictwo i organizacja konferencji krajowych i zagranicznych.

 4. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji do realizacji celów statutowych, a także uczestniczenia w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.

 5. Gromadzenie środków pieniężnych na realizacje swoich celów.

 

Deklaracja Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”


Jesteśmy Stowarzyszeniem, które zrzesza osoby o doświadczeniu choroby psychicznej, ale i zdrowienia z niej. Do naszych celów statutowych należy szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa na temat jak radzić sobie z chorobą i dawanie świadectwa, że nie musi ona wykluczać ze środowiska społecznego.
Z naszego doświadczenia wynika, że osoba chorująca psychicznie może wyzdrowieć i podjąć z całą odpowiedzialnością role społeczne także we własnej rodzinie. Wśród naszych członków są osoby, które założyły rodziny i dobrze wywiązują się z  obowiązków małżeńskich i rodzicielskich mimo tego, że czasami dość długo trwa proces zdrowienia. Nieobce jest nam też doświadczenie samotnego rodzicielstwa. Założenie rodziny daje ogromną motywację do walki z chorobą psychiczną i nadaje sens życiu.
W rodzinie otrzymujemy wsparcie tak nam potrzebne, uczymy się odpowiedzialności za życie własne i najbliższych, jednak bardzo dużo zależy od wsparcia kompetentnych osób i instytucji, dających poczucie bezpieczeństwa i zapewnienia możliwie najbardziej optymalnych warunków do wychowania potomstwa i zaspokojenia niezbywalnych jego potrzeb.
Wspomagają nas w tym zadaniu profesjonaliści, którym zależy na pomocy rodzinom z trudnym, ale możliwym do rozwiązania problemem choroby psychicznej.
Niekiedy zgłaszają się do naszego Stowarzyszenia ludzie po kryzysie psychicznym, których dotyka problem np. pozbawienia praw rodzicielskich. Nie jesteśmy w stanie angażować się w takiej sytuacji prawnie, nie mamy do tego odpowiednich prerogatyw, ale to świadectwo pragniemy zamieścić na naszej stronie internetowej,  aby wesprzeć osoby chorujące psychicznie, które pragną spełniać odpowiedzialne role matki i ojca czy małżonka. Z naszych doświadczeń wynika, że to możliwe.