data aktualizacji 7 grudnia 2009 r.


wyniki ewaluacji grantu pt."Opuścić przystań" PDF

data aktualiżacji 2 listopada 2009 r.


Sprawozdanie z integracyjnego wyjazdu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” do Szczawnicy w dniach 8-10 października 2009 r.

 

Do Szczawnicy zajechaliśmy we czwartek ok. 10:30. Od samego rana towarzyszyła nam piękna pogoda. Dzięki temu, że było ładnie i ciepło w niecałą godzinę po zakwaterowaniu wyruszyliśmy na spacer do Wąwozu Homole. Wszyscy byli zadowoleni z tego, że nie zaczynamy od razu od poważnych tematów związanych z edukacją różnych grup społecznych, ale możemy pooddychać świeżym, górskim powietrzem i dużo ze sobą rozmawiać na łonie natury.
Ten pierwszy dzień pozwolił nam się zaaklimatyzować i dzięki tej wycieczce nabraliśmy ochoty do dyskusji przez następne dwa dni.
Tematem piątkowego spotkania było podsumowanie wyjazdów do kilku podkrakowskich miejscowości w ramach grantu „Opuścić przystań oraz dyskusja na temat „Jak edukować Innych o nas? Szanse i zagrożenia w edukacji”. Kilka osób mówiło bardzo ciekawie o tym, jak się czuli i jak byli odbierani przez słuchaczy w czasie szkoleń. Główne myśli jakie się przewijały w czasie  dyskusji to potrzeba uczenia się umiejętności panowania nad grupą, zachowanie dystansu do własnego cierpienia, elastyczność oraz poczucie odpowiedzialności za to co robimy.
W trzecim i zarazem ostatnim dniu dyskutowaliśmy nad swoimi oczekiwaniami, potrzebami i rolą w Stowarzyszeniu, a później nad krótko i długofalowymi celami Stowarzyszenia. Przysłuchując się dyskusji zapamiętałem, że większość z nas swoją rolę widzi w solidnej i dobrze przygotowanej edukacji, co jest jednym z głównych celów Stowarzyszenia zapisanych w statucie. Padły słowa o potrzebie pomocy i wspierania siebie nawzajem, szczególnie gdy wyjeżdżamy poza Kraków i spotykamy się z dużymi grupami ludzi. Doszliśmy do wniosku, że wszyscy musimy uczyć się edukować na własnych doświadczeniach i błędach a nagrodą za włożony trud może być nie tylko dobre samopoczucie, ale także skuteczne wpływanie na zmianę wizerunku osób chorujących psychicznie.
Duże wrażenie zrobiło na mnie krótkie podsumowanie naszego wyjazdu, na którym uświadomiłem sobie jak wiele się zmieniło w Stowarzyszeniu w ciągu ostatnich trzech lat. Wypowiedzi moich kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia (także wypowiedź nowej koleżanki Kasi, która wyraziła szczerą chęć aktywnego włączenia się w prace Stowarzyszenia) to potwierdzenie prostego  faktu, że gdy ludzie mocno angażują się w tworzenie jakiejś organizacji to są tego wymierne efekty. Tak jest właśnie w naszej organizacji i doświadczyliśmy tego właśnie w Szczawnicy. Na zakończenie chcę powiedzieć, że spotkaliśmy się ze wspaniałą gościnnością gospodarzy pensjonatu „Trzy Korony”, w którym byliśmy zakwaterowani. Byli niezwykle ciepli, zawsze uśmiechnięci i chętni do pomocy. Dwa miłe wieczory przed kolacją spędziliśmy w restauracji „Koci Zamek”, gdzie przy różnego rodzaju napojach, rozmawialiśmy na różne tematy, także o przyszłości naszego Stowarzyszenia.

Andrzej Bienias

28 września 2009 r. data aktualizacji


Harbutowice 25.09.2009 r. w ramach grantu "Opuścić przystań"

Nasze spotkanie w Harbutowicach było odmienne od spotkań poprzednich, poniważ odbywało się w ośrodku pomocy osobom niepełnosprawnych intelektualnie. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik ośrodka, opiekunowie, terapeuci i pracownicy pomocinczy z małą grupą podopiecznych. Bardzo sympatyczna atmosfera spowodowała, że osoby w nim uczestniczące w sposób spontaniczny brały w ni udział zadając pytania i dając przykłady własnych doświadczeń z osobami chorującymi intelektualnie. Kierowniczka tego ośrodka pokazała nam swoją chlubę; Warsztaty Terapii Zajęciowej, z których do niedawna jeszcze korzystali chorzy okolicznych miejscowościach. Ośrodek posiada wiele pracowni terapeutycznych, a obok niego mieści się ośrodek pomocy społecznej, z którym współpracują uczestnicy warsztatów terapeutycznych pracując w pralni ośrodka pomocy społecznej. Segregują oni rzeczy przygotowane do prania o dowożą do niego czystą odzież i pościel na odpowiednich wózkach. Nasza wizyta rozbudziła chęć poszerzenia inicjatywy z ośrodkiem gminnym i Kościołem. Zostałyśmy zaproszone na kolejne spotkanie.

Weronika Banach

 

Piwniczna 17.09.2009 r. w ramach grantu "Opuścić przystań"

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” poprzez grupę edukacyjną przedstawili swoje doświadczenia dotyczące chorób psychicznych. Mowa była o metodach wspierających leczenie farmakologiczne, jakimi są psychoterapia i terapia zajęciowa. W spotkaniu tym po raz pierwszy wziął udział kapłan tamtejszej parafii, a także psycholog szkolny szkoły podstawowej z Piwnicznej. Pod przewodnictwem Kierowniczki Ośrodka Pomocy Społecznej grupa edukacyjna poznała ośrodek, jego pracowników i sposoby współpracy z osobami z niego korzystających. W drodze powrotnej, nasza grupa popijała wodę mineralną z piwniczańskiej pijalni. Piwniczna to miejsce, gdzie takie spotkania są uzasadnione ponieważ nie ma tam miejsc pomagających osobom po kryzysie psychicznym, nie prowadzi się tam edukacji społeczności w tym temacie.

Weronika Banach

 

Niepołomice 10.09.2009 r. w ramach grantu "Opuścić przystań"

Grupa edukacyjna składająca się z ośmiu osób, uczestniczyła w spotkaniu z beneficjentami z z niego Niepołomic. Spotkanie to zostało zorganizowane w Zamku niepołomickim (Hotelu) w sali konferencyjnej. Na spotkanie przyszło 25 osób. Po oficjalnym powitaniu przez reprezentanta władz gminnych oraz osób opiekujących się chorującymi psychicznie – z naszej strony spotkaniu przewodniczył dr Hubert Kaszyński. Tematem spotkania były choroby choroby psychiczne, o których mówili edukatorzy: Bożena, Jola, Weronika, Jacek dzieląc się własnymi doświadczeniami choroby. Mówiono o psychozach i depresji. Słuchacze byli żywo zainteresowani treścią spotkanie. Zadawano pytania dotyczące chorób, leczenia a szczególnie psychoterapii, terapii rodzinnej i zajęciowej. Spotkanie to pogłębiło świadomość konieczność poszerzenia zasięgu informacji na temat chorób psychicznych w społecznościach małych miast.

Weronika Banach

 

Podsumowanie mojego wyjazdu do Gorlic w ramach grantu „Opuścić przystań” (z Jolą Janik i Hubertem Kaszyńskim) z dnia 04.09.2009 r.

Od samego rana, w dzień wyjazdu czułem się dobrze. Dopiero, gdy bus zajechał do Gorlic poczułem się trochę gorzej. Zaczęła narastać trema, która pojawia się zawsze, gdy jestem w nowym miejscu i spotykam się z obcymi ludźmi. Dopiero po rozpoczęciu spotkania pojawił się większy spokój.
Samo spotkanie było bardzo merytoryczne. Na początku Jola mówiła o specyfice choroby psychicznej, która powoduje obiektywne lub subiektywne cierpienie oraz bezwzględnie wymaga leczenia. Była mowa o konieczności stałego i cierpliwego kontaktu z lekarzem, zażywaniu leków łagodzących objawy oraz o roli wiary w skutecznym wychodzeniu z choroby. Ku mojemu zaskoczeniu ludzie (zarówno beneficjenci jak i przedstawiciele władz, pracodawców oraz profesjonaliści) słuchali tego z dużą uwagą i było widać, że znają problem i dobrze sobie z nim radzą.
Ja mówiłem przede wszystkim o uczuciu samotności towarzyszącym mi przez lata, które zredukowało się dzięki uczestnictwu w Teatrze ”Psyche”. Mówiłem o tym, że teatr mi pomógł i pomaga  w zdrowieniu.
Oprócz tego bardzo dużo słuchałem co mają do powiedzenia ludzie obecni na spotkaniu. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat pracy osób po kryzysie psychicznym.
Wszyscy z wielką uwagą oglądali nagrane w zeszłym roku reportaże o osobach, które podjęły pracę w przedsiębiorstwach społecznych.
Na koniec chcę podkreślić, że miałem wrażenie, że ludzie obecni na spotkaniu odebrali nas jako ludzi otwartych i odważnych, którzy szczerze chcą opowiedzieć o swoich o równocześnie wspólnych dla wielu osób doświadczeniach.

Andrzej Bienias

22 września 2009 r. data aktualizacji


„Kryształy  soli” Edycja V.

 

Chcieliśmy poinformować, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej zgłosiło naszą kandydaturę do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli”.

Nasze zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowaliśmy się do grona półfinalistów.

28 lipca 2009 r. data aktualizcji


Drodzy Przyjaciele!


Pragniemy ogłosić konkurs na prace literackie lub plastyczne, które opowiadają o naszych istotnych problemach – problemach osób chorujących psychicznie – we własnej sprawie własnym głosem. Mogą to być np. wspomnienia, opowiadania, eseje – dowolna forma, najbardziej istotna jest treść, która daje nadzieję. Nadzieję na odnalezienie się w przyjaznym środowisku – rodzinie, sąsiedztwie, miejscu nauki lub pracy czyli po prostu: na zdrowie. Tekst nie powinien przekraczać 10 stron maszynopisu. Praca plastyczna powinna być oryginałem. Prace można podpisać prawdziwym nazwiskiem lub zastrzec sobie nazwisko do wiadomości jury i podpisać pseudonimem.
Nagrodą jest publikacja 20-tu najlepszych prac w pięknej edytorsko formie.
Wydanie książki jest planowane jeszcze w tym roku, dlatego zachęcamy do przesyłania na adres Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” tekstów i prac plastycznych.

 

Powodzenia!

10 lipca 2009 r. data aktualizacji


W ramach grantu pod nazwą „Opuścić przystań” skierowanego do osób p kryzysach psychicznych, ich rodzin, terapeutów, przedstawicieli lokalnych władz i duchowieństwa, dnia 09.VII.2009 r. gościliśmy w Myślenicach w siedzibie starostwa powiatu myślenickiego. Spotkanie miało miejsce w reprezentacyjnej sali , w której moją szczególną uwagę zwróciły duży portret Ojca św. Jana Pawła II wiszący na ścianie obok godła państwowego i krzesła z wysokimi fantazyjnie wygiętymi oparciami. w spotkaniu uczestniczyli zastępca Starosty powiatu myślenickiego oraz pracownicy WTZ-ów i DPS-ów. Spotkanie prowadził dr socjologii UJ Hubert Kaszyński m.in. członek PTP, bardzo wspomagający naszą działalność edukacyjną. Na wielkie uznanie zasługuje wystąpienie kolegi Jacka, który w sposób rzetelny i jasny przedstawił tezy dotyczące schizofrenii i odwołując się do przykładów z własnego życia wskazał na prawdziwość słów zawartych w naszym „Dekalogu”, skierowanym do osób zmagających się z chorobą psychiczną. Tych ostatnich zabrakło, a szkoda, bo być może ich obecność wpłynęłaby na bardziej ożywiony przebieg spotkania. Jednak mamy nadzieję, że nasz trud nie pójdzie na marne. Wiedza, którą przekazaliśmy może stanie się też pomocna uczestnikom spotkania w ich życiu i pracy.

Teresa Frączek

25 czerwca 2009 r. data aktualizacji


Szkoliliśmy w Rzeszowie…
25 czerwca 2009 r. w Rzeszowie w Instytucie Jana Pawła II sympatyk Stowarzyszenia dr Hubert Kaszyński oraz członek Stowarzyszenia mgr Anna Liberadzka prowadzili szkolenie zatytułowane: „Opieka i psychiatria środowiskowa - zróbmy to razem”. Do Rzeszowa przyjechaliśmy na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.
Dr Hubert Kaszyński mówił o problemie kierunków rozwoju psychiatrii środowiskowej i jej powiązań z systemem pomocy społecznej a także o roli i znaczeniu aktywizacji zawodowej, pracy i zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi. Anna Liberadzka przedstawiła model podatności na zranienia jako podstawę teoretyczną kształtowania systemów oparcia społecznego dla osób z zaburzenia mi psychicznymi oraz problem piętna społecznego i piętna uwewnętrznionego, także  sposoby radzenia sobie z nimi. Szkolenie zakończyło się wspólną rozmową o umacnianiu – empowerment.
W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Szkolenie było finansowane z Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig.

I byliśmy szkoleni w Rzeszowie…

Tego samego dnia popołudniu, uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez dwójkę Beneficjentów z Rumunii. Warsztaty były prowadzone w ramach projektu: „Mental Health Trained Today to Train Tomorrow. Przedmiotem spotkania były zagadnienia przywództwa i umacniania. Zajęcia miały bardzo ciekawy charakter, była odrobina teorii, ale podana w bardzo przystępny sposób i dużo ćwiczeń warsztatowych. Pracowaliśmy w grupach wybierając lidera, obserwując co dzieje się w procesie grupowym i… jednocześnie świetnie się bawiąc. Prowadzący byli świetnie przygotowani, profesjonalni i doskonale panowali nad grupą. Dziękujemy i gratulujemy!

17 lutego 2009 r. data aktualizacji

 

Pragniemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Małopolskiego na pomoc społeczną w roku 2009. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Stowarzyszenie uzyskało dotację na realizację projektu zatytułowanego „Opuścić przystań”. Realizacja zadania przewidziana jest od 1 marca 2009 do 31 października 2009.

22 grudnia 2008 r. data aktualizacji


16 grudnia 2008r. o godzinie 17.00 na Czarnowiejskiej 13/8 członkowie oraz sympatycy naszego Stowarzyszenia w sumie 19 osób świętowaliśmy Wigilię Bożego Narodzenia. Każdy miał swój udział w przygotowaniu świątecznego posiłku, już od 15.30. pierwsze osoby zajmowały się  jego organizacją: panowie układali stoły, ławy, krzesła, ścielili białe obrusy, rozkładali talerzyki, sztućce, filiżanki, a panie królowały w kuchni przygotowując barszcz, układając paszteciki, sałatki różnego rodzaju, poczynając od śledziowej poprzez jarzynowe (kilka rodzajów), wegetariańskie przysmaki, sałatki owocowe, aż po wspaniałe ciasta, które skusiły nawet najbardziej dbające o linię osoby. Były też owoce, soki, herbata i kawa. Ale najwspanialsza była atmosfera. Zanim wszyscy zasiedli za stołem, przedstawicielka Zarządu złożyła wszystkim życzenia, a następnie łamaliśmy się opłatkiem składając każdy każdemu indywidualne życzenia, co poniektórym łezka zaszkliła się w oku… Oto minął rok, był to rok bardzo ważny dla rozwoju naszego Stowarzyszenia, wspominaliśmy różne zabawne lub trudne, lecz ciekawe, ważne zdarzenia, opowiadaliśmy anegdoty i snuliśmy marzenia na przyszłość. Potem było kolędowanie, żarty, a później – sprzątanie…
Naszym Przyjaciołom składamy serdeczne życzenia Ciepłych, Radosnych, Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia zamierzeń i marzeń w Nowym Roku 2009.
Hej kolęda, kolęda!!!

STRONY 1 « 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11